GENERATORSKI UREĐAJI ZA DOBIJANJE

HIPOHLORASTE KISELINE (HOCl) 

POSTUPKOM ELEKTROLIZE

Envirolyte generatorske jedinice su potpuno automatizovani uređaji, dizajnirani na način da odgovore zahtevima naših kupaca koji imaju potrebu za većim količinama aktivnog rastvora u cilju dobijanja neutralnog anolita. Potpuna automatizacija i jednostavni operativni postupci predstavljaju dodatne prednosti brzoj isporuci bezbednog i brzo delujućeg dezinfekcionog sredstva sa superiornim svojstvima.

Sa implementacijom ENVIROLYTE uređaja nivo sopstvenog poslovanja podižete na daleko viši i ekološki prihvatljiv nivo. 

Pozdravite konkurenciju; zaboravite na ambalažni otpad i toksične hemikalije

Ključne karakteristike i opšte specifikacije

 • Upravljački sistem svih ENVIROLYTE uređaja je jednostavan i lak za rukovanje;
 • Regulator protoka je instaliran u hidrauličnom delu kućišta, a kako bi mogao da zaustavi uređaj ako bi kojim slučajem došlo do prekida dovoda vode, pada pritiska ispod minimalno dozvoljenog nivoa, kao i da pokrene uređaj čim se normalan protok vode ponovo uspostavi;
 • Peristatička pumpa za doziranje slanog rastvora sa promenljivom brzinom obezbeđuje neophodnu dozu istog u bilo kom trenutku;
 • Kućišta na uređaju su napravljena od nerđajućih materijala. Cevi i konektori su od EPDM/PVDF plastike i veoma su otporni na agresivne rastvore;
 • Svi ulazni i izlazni konektori nalaze se na bočnim stranama kućišta uređaja kako bi se omogućilo što jednostavnije postavljanje radne jedinice na zid;
 • Uređaj ima ugrađen jednostavan „Emergency“ prekidač za uključivanje/isključivanje sa indikatorom napajanja;
 • Prekidači nivoa omogućavaju automatsko pokretanje i zaustavljanje;
 • Dugme za resetovanje omogućava pokretanje i zaustavljanje jedinice bez obzira na položaj prekidača nivoa;

Aktivne supstance

Tehničke karakteristike ENVIROLYTE uređaja

 • Izlazni kapacitet: od 20 – 6000 L/h (u zavisnosti od modela);
 • FAC - slobodni aktivni hlor (minimum): 500 ppm;
 • Pritisak vode za snabdevanje: 2-3 bar;
 • Potrošnja soli po 1 litru Anolita: ~2-7 g u zavisnosti od kvaliteta vode i modela uređaja;
 • Potrošnja struje: od 0,5 kW/h - 75 kW/h (u zavisnosti od modela uređaja);
 • Režim ispiranja ćelije: Poluautomatizovan;
 • Pumpa za slani rastvor;
 • Tipovi ćelija: u zavisnosti od modela uređaja
 • Cevi & fitings: Genova piping system;
 • NSF certifikovani uređaji;
 • Kompatibilni sa ASTM D1785, ASTM D2241 and ASTM D2846 standardima za hladnu pijaću i vruću vodu & Kynar;
 • PLC kontrola: Unitronics/Jazz
 • Veličina kućišta i materijal: od 400 x 300 x 180 do 1700 × 1600 × 450 , Poliester;
 • Težina: od ~10 do ~ 500 kg (u zavisnosti od modela uređaja)

ENVIROLYTE uređaji proizvedeni su u skladu sa Zakonom o niskonaponskoj električnoj opremi i Propisima o električnoj bezbednosti i dizajnirani su na način da budu u skladu sa sledećim evropskim standardima bezbednosti i kvaliteta:

 • Low Voltage Directive and Electrical Safety Requirements (EN60950);
 • E.M.C Emissions Testing (EN55022);
 • E.M.C Generic Immunity Testing (EN 50082-1);
 • CE Marking LVD Directive (93/68/EEC);
 • Electro Magnetic Compatibility Directive (2004/108/EEC);
 • European Low Voltage Directive (73/23/EEC);
 • European Machinery Directive (98/37/EEC);
100%

POUZDANI

Uređaji štite sami sebe od prekomernog strujnog napona, slabog ili jakog pritiska vode, nedovoljno zasićenog slanog rastvora ... 

100%

EKONOMIČNI

U zavisnosti od modela, cena jednog (1) Litra dobijenog Anolita iznosi već            od 0,27 dinara

Tipičan prikaz postavke Envirolyte sistema

ECOLIT DOO svojim potencijalnim kupcima nudi savetodavnu i stručnu pomoć u odabiru adekvatnog (najekonomičnijeg) uređaja u zavisnosti od njihovih specifičnih potreba, kao i kompletan stručni konsalting u vezi neophodnih priprema za instaliranje uređaja.
Prvo puštanje u rad, proveru parametara i obuku operatera obavlja naš stručni tim. Garancija na uređaj je u skladu sa garancijom proizvođača.

Primena:

SISTEMI ZA VODU

 • Vode za piće za opštinska i gradska stambena naselja;
 • Vode za potrebe u industriji piva i bezalkoholnih napitaka;
 • Fabrike mleka i pogone za proizvodnju i preradu hrane;
 • Vode u bazenima i za zalivanje golf terena;
 • Vode za piće na aerodromima, u avionima, na brodovima; 
 • Vode za piće u restoranima, hotelima, bolnicama, školama itd;
 • Vode za zalivanje u plastenicima i staklenicma;
 • Vode za piće za potrebe u industriji živinirastva i stočarstva...

DEZINFEKCIJA VODE U RURALNIM SREDINAMA
I dalje su mnoga ruralna područja, posebno udaljena sela još uvek bez vode zbog udaljenosti
svojih lokacija ili zato što ih nije ekonomično obezbediti prečišćenom vodom. Ili je stanovništvo
sela premalo ili je lokacija teško dostupna za tradicionalnu infrastrukturu vodosnabdevanja...

PREVENCIJA OD LEGIONELE ZA SISTEME TOPLE I HLADNE VODE
Legionella je identifikovana kao glavni problem u višestambenim objektima kao što su hoteli, bolnice, hosteli, škole, vojne ustanove, starački domovi i poslovni blokovi...

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
Tokom 1960 i 70-ih, preovlađujuća je bila upotreba novih (često nedovoljno razvijenih) biocida kao oružja protiv mikroorganizama u proizvodnji hrane i zdravstvu. Tek 1980-ih je dokazano da su oni izazvali ozbiljne biološke i ekološke štete, nakon čega su preduzete akcije širom sveta da se u velikoj meri zabrani upotreba takvih toksičnih hemikalija, iako su neke ostale i do današnjih dana (kao što su formaldehid i njegovi derivati (izazivači astme i raka)).

PROIZVODNJA I PRERADA HRANE
U vremena ekonomske nestabilnosti, prehrambena industrija se suočava sa mnogim izazovima kako bi osigurala sigurnost svog brenda. Usred mora brendova i novih proizvoda, prehrambene kompanije moraju biti dosledno inovativne, kao i sposobne da isporuče visok nivo kvaliteta po ekonomski pristupačnim cenama...

POLJOPRIVREDA
Envirolyte rešenje sa svojim moćnim baktericidnim i ekstraktivnim kvalitetima nudi širok spektar
primene u poljoprivrednoj industriji. Istovremeno, Envirolyte rešenja postižu značajno smanjenje toksičnih emisija i uz niske troškove, omogućavaju velike uštede u odnosu na skuplje konvencionalne metode. Ova rešenja su bezbedna za rukovanje i nema potrebe za skladištenjem opasnih hemikalija...

DEZINFEKCIJA/DEKONTAMINACIJA SADNICA I HRANE
Po prirodi su poljoprivredne sirovine opterećene brojnim mikrobnim organizmima. Bilo pre ili tokom žetve, prerade u fabrici (operateri, uključeni pod za obradu) ili tokom otpremanja i skladištenja. Poljoprivredne sirovine su takođe potencijalni rezervoari za unakrsnu kontaminaciju. Mogući brzi razvoj bakterija bale, ali i patogenih vrsta kao što su Salmonella, E.coli i gljivice koje proizvode toksine, može dovesti do ogromne ekonomske štete i potencijalnih opasnosti za krajnje potrošače...

 VETERINA:
Mala kompaktna jedinica koja proizvodi bioak vni rastvor sposoban da leči niz bakterijskih i virusnih stanja sa ciljem da farmeru omogući trenutni pristup uspešnim tretmanima.
Envirolyte rastvori su uspešno korišćeni kod pražnjenja, mastitisa, truleži stopala, lišajeva i respiratornih infekcija, slinavke i šapa. Oni takođe povećavaju otpornost živo nja na zarazne boles i pods ču oporavak...

BAZENI:

Prednosti hlorisanja kao sredstva za uništavanje bakterija u vodi su nesporne i proces je čvrsto i univerzalno uspostavljen. Poslednjih godina, međutim, pojava otpornih sojeva bakterija, otkriće legionele i drugi problemi povezani sa jedinjenjima hlora podstakli su interesovanje za alternativne sisteme za prečišćavanje vode među kojima su Envirolyte proizvodi istaknuti...

DIJAFRAGMATSKE ĆELIJE

JEDINSTVEN DIZAJN ZA JEDINSTVEN PROCES

U srži procesa su patentirane dijafragmatske ćelije koje su dizajnirane korišćenjem inovativne i jedinstvene tehnologije za efikasno isporuku elektrohemijski aktiviranih rastvora (Anolit i Catholite) koristeći 1 -4% vodeni rastvor NaCl kao početni materijal.

Za razliku od drugih elektrolitičkih ćelija, dijafragma razdvaja rastvor anolita i katolita koji se stvaraju u anodnoj i katodnoj komori ćelije. Na taj način sprečava se mešanje dve struje i međusobno reagovanje da bi se formirao jednostavan rastvor natrijum hipohlorita (NaOCl), a kao što je to slučaj sa drugim elektrolitičkim ćelijama koje su komercijalno dostupne na tržištima u ovom trenutku.

Envirolyte ćelije se proizvode sa varijabilnim izlaznim kapacitetom anolita u rasponu od 20L do 1200 L/h iz jedne ćelije. Kombinacija ćelija omogućava izradu Envirolyte jedinica sa izlaznim kapacitetom do 6000 L/h.

JEDINSTVENO I INOVATIVNO

Nacionalna služba za industrijsku efikasnost goriva (NIFES), Škotska, Velika Britanija putem pretrage patenta utvrdila je da je dizajn Envirolyte dijafragmatskih ćelija jedinstven i inovativan.

LAKO RUKOVANJE

Envirolyte dijafragmatska ćelija je elektrolizer okruglog oblika, napravljen od titanijuma i retkih metala. Elektrode su odvojene polimernom ili keramičkom dijafragmom. Čak i pod opterećenim uslovima teško da se bilo koji element ćelije može slomiti.

MALA VELIČINA - VELIKI KAPACITET

Sa prenosivom veličinom svih Envirolyte ćelija i proizvodnim kapacitetom koji varira od 20l do 1200l anolita na sat, dakle sa samo jednom jedinicom, može se efikasno dezinfikovati od 20 - 1200 m3/h vode ili direktno dozirati do 1200 l/h anolita.

VREDNI SPOREDNI PROIZVOD

Proizvodnja katolita (ako je potrebno) dijafragmatskim ćelijama je vredan dodatak sintezi aktiviranih rastvora koji se mogu koristiti za pranje ili kad god je potrebno povećati pH tretirane vode.

ENVIROLITE UREĐAJI

Univerzalna dijafragmatska ćelija za tretman razblaženih i koncentrovanih vodenih rastvora, srce je bilo kog Enviroyite uređaja.

PERFORMANSE DIJAFRAGMATSKE ĆELIJE

Pored glavne elektrohemijske reakcije koja se odvija na elektrodama, visok intenzitet električnog polja na površini elektrode daje određeni stepen elektro-meta stabilnosti vodi i njenim rastvorenim solima, povećavajući njen ORP po redu, od -800mv i +1200mv respektivno u dva toka.

Utvrđeno je da ovo metastabilno stanje ostaje u periodu do 72 sata nakon tretmana, pa čak i više, zadržavajući inherentno veću hemijsku reaktivnost i aktivnost tokom ovog vremenskog perioda, pa čak i duže (kada se aktivirani rastvori pravilno čuvaju, ostaju sporicidni do 6 meseci i još biocidni do 18 meseci). Povećani ORP u značajnoj meri poboljšava rastvorljivost, disperzivna i reaktivna svojstva vode i njenih rastvorenih soli i značajan je pokazatelj biocidnog potencijala.

Osobine ovih rastvora zavise od električnih karakteristika napajanja i hemijskog sastava tretiranih rastvora. Nivo pH sintetizovanih rastvora se kontroliše u opsegu pH 2,0-13,0, ali je prilagodljiv i može se podesiti za specifične parametre.

Možda će vam i ovo biti interesantno, jer bolja rešenja na svetskom tržištu još uvek ne postoje 

Zvanični zastupnik i autorizovani distributer za Republiku Srbiju, ECOLIT DOO, Smederevo-Kolari

Zainteresovani ?

Za dodatna pitanja ili zakazivanje online konsultacije