ZA ONE KOJI SE BRINU O SVOM ZDRAVLJU

Naše ECO jedinice dizajnirane su za prečišćavanje vode iz slavine koja ne ispunjava zdravstvene standarde SZO (Svetske zdravstvene organizacije). Ne samo da ubija sve bakterije i viruse u vodi u roku od nekoliko sekundi, već i smanjuje sadržaj teških metala na evropske bezbednosne standarde i proizvodi vodu za piće prijatnog ukusa, zadržavajući većinu svojih korisnih mineralnih sadržaja.

Proces proizvodnje vode za piće razvijan je dugi niz godina i još uvek nema analoga. Našejedinice su podvrgnute tehničkom i nezavisnom medicinsko-biološkom testiranju, potvrđujući da uništava čak i ekstremne nivoe bakterija i virusa u vodi, kao i organska jedinjenja (uključujući fenole), čineći je bezbednom, ukusnom i pitkom.

PRAVI IZBOR !

Prečišćavanje vode u našim ECO jedinicama postiže se oksidacijom i redukcijom koja uništava i neutrališe sve opasne materije. Koncept tretmana vode može se sažeti na sledeći način: takav tretman uklanja sve što je štetno i strano ljudskom telu i zadržava sve što je korisno i bezopasno.

Voda ima odličan apsorpcijski i hidratantni potencijal, ima manju veličinu klastera i veću koncentraciju rastvorljivih minerala. Smanjuje stanje prekomerne kiseline i povećava stabilizovani kiseonik u ljudskom telu, doprinoseći boljem varenju. Ovako dobijena voda je blago alkalna, ima nizak ORP (redukcija kiseonika, redoks potencijal) i bogata je elektronima, što je čini antioksidansom.

Istraživanje efekata Envirolyte vode sprovodi se od 1950-ih godina. Prikupljeni su podaci koji ukazuju da je dobra za artritis, hroničnu konstipaciju, hroničnu dijareju, dijabetes, žgaravicu, hronični umor, loše varenje, visok krvni pritisak, grčeve u nogama, lošu cirkulaciju, migrene, mučninu, gojaznost, osteoporozu, psorijazu, stres*.

* - Envirolyte voda ne zamenjuje redovno lečenje, a gore navedene upotrebe nisu medicinski savet. Nijedan rezultat nije zagarantovan niti predviđen.

Čista voda je najvažnija za dobro zdravlje. Ako je kombinujemo sa dobro izbalansiranom ishranom voća, povrća, vitamina i minerala i redovnim vežbanjem, oslobodićemo se kiselog otpada koji u našem telu stvaraju loše navike u ishrani i piću.

KLJUČNE KARAKTERISTIKE I OPŠTE SPECIFIKACIJE

  • Ciklus samočišćenja je programiran u mašini, što obezbeđuje lako održavanje i maksimalnu produktivnost. Jedinstveni dizajn dijafragmatske ćelije obezbeđuje da voda koja se obrađuje ima maksimalan kontakt sa elektrodama i time se postiže najefikasnije korišćenje energije i bolji tretman. Postoji minimalan hidraulički otpor protiv vode koja teče kroz ćelijske komore i stoga se postiže optimalna brzina protoka. 
  • Elektrode su posebno dizajnirane da izdrže velika elektrohemijska opterećenja kao i membrane.
  • Kućište je napravljeno od nekorozivnih materijala. Cevi i konektori su od EPDM/PVDF plastike.
  • Jednostavan prekidač za uključivanje/isključivanje sa indikatorom napajanja pokreće i zaustavlja jedinicu ručno.
  • Nema pokretnih ili zamenljivih delova.
  • Jedinice dizajnirane za proizvodne kapacitete od 120 - 12.000 L/h (za kućne i industrijske potrebe)

KAKO TO FUNKCIONIŠE ?

Proces prečišćavanja vode uključuje anodnu elektrolitičku oksidaciju uz istovremeno uklanjanje katjona; elektrokatalitička i hemijska dodatna oksidacija u intermedijarnom rezervoaru vortikalnog reaktora i katalitičko prečišćavanje u katalitičkom reaktoru.

Jedinica se sastoji od dijafragmatske elektrohemijske protočne ćelije, katalitičkog reaktora, vortikalne reakcione komore i VDC izvora napajanja. Elektrode u reaktoru imaju poseban premaz, koji uključuje oksid rutenijum, iridijum, platinu i titanijum. Ultrafiltrirajuća keramička dijafragma od cirkonijuma, itrijuma i aluminijum oksida nalazi se između anodne i katodne komore i sprečava mešanje vode u anodnoj i katodnoj komori, čime se obezbeđuje migracija jona u električnom polju između anode i katode. Dizajn dijafragmatskih ćelija obezbeđuje kontakt svih mikrovolumena vode koja teče kroz komoru anode ili katodne elektrode sa površinom elektrode, u čijoj blizini (u tzv. dvostrukom električnom sloju - DEL) električni intenzitet dostiže od 100.000 do 10.000.000 V /centimetru. Ovo obezbeđuje visok kvalitet elektrolitičkog i elektrokatalitičkog prečišćavanja vode.

Voda prečišćena u našim uređajima stiče biocidna svojstva, stimuliše biološku oksidaciju, može da obezbedi indirektnu elektrohemijsku detoksikaciju ljudskog tela kroz oksidacionu hidroliksilaciju uremičkih i drugih toksina.

U toku anodnog unipolarnog elektrohemijskog tretmana voda u delovima sekunde postaje zasićena visoko aktivnim oksidantima

Procesi direktne elektrolitičke oksidacije (na površini elektrode) i elektrokatalitičke oksidacije obezbeđuju uništavanje organskih nečistoća i uništavanje mikroorganizama. Krajnji proizvodi ukupne oksidacije svih organskih materija (uključujući fenole) su uglavnom bezopasni, uglavnom ugljen-dioksid i voda.

Izuzetno visok oksidaciono-redukcioni potencijal vode direktno u anodnoj komori i metastabilna jedinjenja aktivnog hlora i aktivnog kiseonika koji učestvuju u reakcijama sprečavaju stvaranje toksičnih hlor-organskih supstanci i obezbeđuju potpuno uništenje dioksina.

U katalitičkom reaktoru se vrši heterofazna katalitička destrukcija aktivnih jedinjenja hlora i heterofazna katalitička oksidacija organskih supstanci na površini granula katalizatora bez zamene i regeneracije, gde se aktivna jedinjenja hlora raspadaju i formiraju visokoaktivnu kratkotrajnu -žive čestice. Prilikom izlaska iz katalitičke komore, voda je zasićena kiseonikom i praktično ne sadrži aktivna jedinjenja hlora.

ECA Tehnologija

ECA tehnologija omogućava promenu kiselinsko-alkalnih i oksidaciono-redukcionih svojstava bilo koje ulazne vode različitog stepena mineralizacije. Ekološki, ova tehnologija je najsigurnija među svim metodama transformacije vode koje danas postoje.

ECA tehnologija je implementirana u ECO jedinicama u svrhu proizvodnje alkalne jonizovane voda za piće. Ovi uređaji su veoma efikasni, ekonomični i ne zahtevaju upotrebu skupih i štetnih hemikalija. Takođe su pouzdani, izdržljivi i laki za upotrebu.

ECO jedinice koriste ECA tehnologiju zasnovanu na dijafragmatskom elektrohemijskom reaktoru. Ovo su efikasni uređaji protočnog tipa kojima je potrebno samo elektro napajanje (ne više od 1V/h po 1 L vode). ECO jedinice ne uključuju kertridže koji zahtevaju periodičnu zamenu i nakon toga moraju biti bezbedno odloženi.

Izgled i presek reaktorske ćelije za radni kapacitet 1200 l/h

ECO Operativni Princip

ECO generatorska jedinica se sastoji od dijafragmatskog elektrohemijskog protočnog tipa reaktora(i) i VDC izvora napajanja. Elektrode u reaktoru imaju poseban premaz i napravljene su od titanijuma. Ionoizmenjivačka keramička dijafragma se nalazi između anodne i katodne komore i sprečava mešanje vode, čime se obezbeđuje migracija jona u električnom polju između anode i katode. Kationi, pozitivni joni, skupljaju se na negativnim elektrodama da bi stvorili alkalnu jonizovanu vodu (redukovanu vodu). Anjoni, negativno naelektrisani joni, skupljaju se na pozitivnoj elektrodi da bi napravili anodnu vodu (kiselu ili oksidovanu vodu).

Kroz elektrolizu, alkalna jonizovana voda ne samo da dobija višak elektrona (e-), već se klaster H2O smanjuje sa oko 10 do 13 molekula po klasteru do 5 do 6 molekula po klasteru.

Alkalna jonizovana voda izlazi iz alkalnog izlaza generatora (pH 8,5 – 9,5), a kisela voda (pH 5,5 – 6,5) izlazi iz izlaza kisele vode. Odnos između alkalne i kisele vode može se regulisati i on najčešće iznosi 80-90% alkalne vode prema 20 -10% kisele vode od ukupnog proizvodnog kapaciteta.

Dizajn elektrohemijskog reaktora obezbeđuje kontakt svih mikro zapremina vode koje teku kroz anodnu ili katodnu komoru u čijoj okolini (u tzv. dvostrukom električnom sloju – DES) dostiže električni intenzitet 100.000 do 10.000.000 V/cm. Ovo obezbeđuje visok kvalitet elektrolize i elektrokatalizatora tretirane vode.

Alkalnu jonizovanu vodu možete koristiti za piće (uključujući flaširanje) ili kuvanje. Oksidacioni potencijal kisele vode čini ga dobrim sredstvom za sterilizaciju, idealnim za pranje ruku, čišćenje hrane ili kuhinjskog pribora i lečenje manjih rana.

Treba napomenuti da ECO obrađena voda zadržava sve minerale ulazne vode.

 Zvanični zastupnik i autorizovani distributer za Republiku Srbiju,  ECOLIT DOO, Smederevo-Kolari