Jedinstvena grupa kompanija fokusirana na industriju prečišćavanja, sterilizacije i dezinfekcije vode.

Koreni grupe su se razvili kroz podršku i primenu prethodnih tehnologija uključujući elektrolizovanu vodu (EV, EOV ili EO, takođe poznatu kao elektrolizovana oksidirajuća voda, elektroaktivirana voda ili rastvor jonizovane vode) u svom najranijem obliku.

U prethodno navedenim industrijama, preneta su ranija iskustva koja su omogućila da se na što bolji način  isporuči potencijal i primena tehnologije elektrolizovane vode za širok spektar primene u industriji, kao i za potrebe u domaćinstvima. U odnosu na konkurenciju (globalno posmatrano), ovo nam daje snažnu tehničku prednost i ujedno nam omogućava da izgradimo širok spektar usluga podrške za potrebe domaćeg tržišta.

Zajedno sa specijalizovanim kompanijama ENVIROLYTE je izgradio kanale za tržište i usluge klijentima i to od onih najvećih kompanija, pa do najmanjeg domaćinstva, nudeći savete o svim aspektima prečišćavanja, sterilizacije i dezinfekcije vode.

 

EFIKASNE, BEZBEDNE, NETOKSIČNE JEDINICE ZA DEZINFEKCIJU, STERILIZACIJU I PREČIŠĆAVANJE VODE

Uvođenje Envirolyte & ECO uređaja predstavlja svojevrstan napredak u tehnologiji dezinfekcije, sterilizacije i prečišćavanja vode.

Tehnologija elektrolizovane vode jedinstvena je za Envirolite grupu kompanija i patentirana je širom sveta. Envirolite je, korišćenjem inovativnih tehnologija, doveo elektrolizovanu vodu do novih visina i razvio niz ručnih i automatizovanih proizvoda koji se mogu primeniti za upotrebu u mnoštvu različitih aplikacija.

Envirolyte je vlasništvo njegovog menadžmenta, sa izumima i patentiranim industrijskim generatorskim rešenjima za dezinfekciju i pranje - Envirolyte®, kao i jonizatore vode za domaćinstva i komercijalne proizvode - Envirolyte ECO®.

Envirolyte predstavlja integrisanu grupu koja kontroliše sve aspekte; pronalaska, razvoja, proizvodnje i distribucije proizvoda.

Glavne komponente Envirolyte grupe čine: Envirolite Industries International Ltd. Estonija (OEM i glavna operativna kompanija), kao i regionalne operativne kompanije u Evropi, Severnoj Americi, Bliskom istoku, Centralnoj Aziji, Dalekom istoku i Australiji.

Zvanični zastupnik i autorizovani distributer za Republiku Srbiju, ECOLIT DOO, Smederevo-Kolari