OJI aktivni vazduh je 10 puta efikasniji od NASA hidroxyl-a